меню

 

 1. «Алаш және тәуелсіз Қазақстан: идеялар мен ұстанымдар сабақтастығы».–Алматы, 2008.-476 б.
 2. 1937-2007 тауқымет пен тағзым. – Алматы, 2007.-296 б.
 3. Абылгожин Ж. Казахстанская трагедия.//Вопросы истории.-1989.-7-53-71 с.
 4. Алаш ардақтылары:Санкт-Петербург іздері.– Алматы, 2012.-188 б.
 5. Алаш қозғалысы.–Алматы, 2007.-344 с. Т.-1,2,3
 6. Алаш. Алашорда: Энциклопедия: –Алматы, 2009.-544 б.
 7. Алашорда. –Алматы, 1992.-192 с.
 8. Алланиязов Т. Коллективизация по-карсакпайски. 1928-1933гг.–Алматы, 2001.-232 с.
 9. Алтынбекова П. Ақиқат пен қасірет. –Алматы, 2001.-200 б.
 10. Альжанова С. Беркут Алаш-Орды.–Алматы, 2008.-180 с.
 11. Аманжолова Д. Очерки истории алаш. –Актобе, 2009.-182 с.
 12. Архив памяти.–Алматы, 2003.-304 с.
 13. Асфендиаров С. История Казахстана. – Алматы,1998.-304 с.
 14. Асыл тұлға. – Алматы, 2012.-360 б.
 15. Ашнин Ф. Репрессированная тюркология. –М, 2002.-296 с.
 16. Аяган Б. Красные и черные. – Алматы, 2005.-240 с.
 17. Әбжанов Х. Қазақ қасіреті: Қылмыс пен жаза. // Отан тарихы.– 2012.-№2
 18. Әлжанов О. Шығармалар жинағы.–Алматы, 2004.-296 б.
 19. БердинскихВ. История одного лагеря.–Москва, 2001.-432 с.
 20. Бөкейхан Әлихан Нұрмұхамедұлы (1866-1937). Шығармаларының 7 томдық толық жинағы = Полное собрание сочинений в 9 томах. –Астана, 2009 -564 б. Т.1,2,3
 21. Дахшлейгер Т. Социально-экономические преобразования в ауле и деревне Казахстана.-Алматы,1965.-536 с.
 22. Дәуірдің жарық жұлдызы.–Алматы, 2001.-194 б. «Ұлы тұлғалар сериясы»
 23. Движение Алаш.–Алматы, 2011.-428 с. Т.1-2-3
 24. Джандосов У. Документ и публицистика (1918-1937гг).–Алматы, 1999.-400 с. Т.1,2
 25. Досмұхамедұлы Х. Таңдамалы еңбектері. –Алматы, 2008.-400 б.
 26. Дүйсенова Н. Алаштың қилы жолдары. –Алматы, 2009.-192 б.
 27. Елім деп соққан ұлы жүрек.–Алматы, 2002.-362 б. «Ұлы тұлғалар сериясы»
 28. Ескендірұлы М. «Алаш Орда» министрлері.– Алматы, 2008.-114 б.
 29. Жұмабердіқызы Г. Алаштың бір ардағы.–Алматы, 1998.-88 б.
 30. Кәкішев Т. Қазақ зиялылары. –Алматы, 2011.-416 б.
 31. Кәмпеске.–Алматы, 1997.-416 б.
 32. Койгелдиев М. Сталинизм и репрессии в Казахстане 1920-1940-х годов –Алматы, 2009.- 448 с.
 33. Коллективизация сельского хозяйства в Республиках Средней Азии и Казахстане: опыт и проблемы.–Алматы, 1990.-200 с.
 34. КөлбаевТ. Әбдірахман Әйтиев – ерлік пен қасіретке толы өмірі. –А, 2006.-324 б.
 35. Красный террор: Политическая история Казахстана. –Алматы, 2008.-307 с.
 36. Кудерина Л. Геноцид в Казахстане. –М; 1994.-58 с.
 37. КудеринаТ. Недалекое прошлое. –М;1994.-296 с.
 38. Кукушкина А.Р. Акмолинский лагерь жен «изменников родины»: история и судьбы. – Караганда, 2002.-184 с.
 39. Кыдыралина Ж. Алимхан Ермеков.–Алматы, 2012.-318 с.
 40. Қазақстан тарихы.–Алматы, 2010.-752 б.
 41. Қазақстан Фотошежіре.–Алматы: Рауан, 2005.-192 б.
 42. Қайта оралған қаламгер.–Алматы, 2003.-272 б. «Ұлы тұлғалар сериясы»
 43. Қамзабекұлы Д. Алаш және әдебиет.–Астана, 2002.-474 б.
 44. Қамзабекұлы Д. Алаштың рухани тұғыры. –Астана, 2008.-360 б.
 45. Қарлаг: Альбом.–Қарағанды:Болашақ, 2012.- 576 б.
 46. Қожанов С. Шығармалары.–Алматы, 2009.-352 б.
 47. Қозыбаев М. Ақтаңдақтар ақиқаты. –Алматы,1992.-272 б.
 48. Қозыбаев М. Тарих зердесі. – Алматы,1998. -344 б.
 49. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы.–Алматы, 2008.-480 б.
 50. Қойгелдиев М. Тарих тағылымы не дейді?–Алматы,-1993.-208 б.
 51. Қойгелдиев М. Ұлттық саяси элита.–Алматы, 2004.-400 б.
 52. Қойгелдиев М. Алаш қозғалысы.-Алматы,1995.-368 б.
 53. Құл-Мұхаммед М. Алаш ардагерлері.–Алматы, 1996.-224 б.
 54. Құл-Мұхаммед М. Алаш қайратекерлері: Саяси-құқықтық көзқарастарының эволюциясы. –Алматы, 1998.-360 б.
 55. Қызылдар қырғыны.–Алматы, 1993.-256 б.
 56. Левон Мирзоян в Казахстане.–Алматы, 2001.-368 с.
 57. МахатД. Баспасөз: Сталиншілдіктің Қазақстанда орнығуы (1925-1956).–Астана, 2007.-527 б.
 58. Махат Д. Қазақ зиялыларының қасіреті. –Алматы,2001.-304 б.
 59. Михайлов В. Великий джут.–Алматы, 2008.-360с.
 60. Мусагалиева А. Голод в Казахстане в архивных документах.//Қазақстан мұрағаттары. -2011.№4-108-121 с.
 61. Народ не безмолвствует. –Алматы, 1996 .- 305 с.
 62. Нурбетова Г. История «красного террора» в Казахстане (20-30-е гг.ХХ в).– Алматы, 2003.-120 с.
 63. Нургали Р. Алашординцы. –Алматы, 2004.-280 с.
 64. Нурмагамбетова Р. Движение Алаш и Алаш-Орда: Историография проблемы 1920-1990-е годы ХХ века.–Алматы, 2003.-153 с.
 65. Нұр Мұхамбетұлы. Жаралы жылдар жаңғырығы. –Алматы, 2001.-152 б.
 66. Нұрпейісов К. Алаш Һәм Алашорда. –Алматы,1995.-256 б.
 67. О.Қ. Жандосов және 1918-1938 жылдардағы Қазақстанның әлуметтік- мәдени даму ерекшеліктері.–Алматы, 2010.-360 б.
 68. Омарбеков Т. 20-30 жылдардағы Қазақстан қасіреті. –Алматы,1997.-320 б.
 69. Омарбеков Т. Қазақстан тарихының ХХ ғасырдағы өзекті мәселелері. –Алматы, 2003.-552 б.
 70. Омашев Н. Алаш арыстарының саяси басшылығы. –Алматы, 2007. -160 б.
 71. Осадчий Ф. Бессмертный командарм Турксиба.–Алматы, 2005.-106 с.
 72. Осадчий Ф. Великий творец добра и света. –Алматы: Арыс, 2001.-106 с.
 73. Осадчий Ф. Рабы безумной власти. –М;2009.-272 с.
 74. Отыз жетінші жыл.–Алматы, 1998.-53 б.
 75. Перманов Ә. Қазақ интеллигенциясы. –Алматы, 1997.-160 б.
 76. Политические репрессии в Казахстане в1937-1938гг. –Алматы,1998.-336 с.
 77. Рогалина Н. Коллективизация: уроки пройденного пути.-1989.–М;.-224с.
 78. Рыскулов Т. Собрание сочинений в трех томах Т.1,2,3. –Алматы,1997.-336 с.
 79. Рысқұлов Т. Архив құжаттары. –Түркістан, 2004.-208 б.
 80. Салқынбек Д. Голощекин және ұлттық элита.// Отан тарихы.-2012.-№3-66-72 б.
 81. Сапабек Ә. Қазақ қасіреті.–Алматы,1994.-304 б.
 82. Сардарбек К. «58-статья зарзаман».–Алматы, 2007.-200 б.
 83. Сары арқа саңлағы.–Алматы, 2007.-334 б. «Ұлы тұлғалар сериясы»
 84. Сәдуақасов Ж. Таңдамалы шығармалар жинағы. –Астана.-2009.-192 б.
 85. Сәрсеке М. ЕрмұханБекмаханов.–Астана,–2010.-672 б.
 86. Смағұлова С. Көлбай Төгісов және «Үш жүз» партиясы. –Алматы, 2009. -232 б.
 87. Сталин: расстрельныесписки 1937-1938.–Алматы, 2010.-82 с.
 88. Страницы трагических судеб.–Алматы, 2002.- 448 с.
 89. Сулейменова Д. Батыс Алашорда тарихы – өлке тарихының құрамдас бөлігі. –Алматы, 2007.-136 б.
 90. Сүлейменова Ә. Аспандияр Кенжин:ғасырлар тоғысындағы тағдыр (1887-1938).–Алматы, 2012.-240 б.
 91. Талдыбаев Ж. Қазақстандағы репрессиялық жазалау іс әрекеттеріне ұшыраған қазақ интеллигенциясының саны мен құрамындағы демографиялық мәселелер (1926-1959жыл). // Қазақстан мұрағаттары. -2010.-№2.-112-117 б.
 92. Төреқұлов Н. Шығармалар жинағы. Көп томдық. Т.1.–Алматы, 2007.- 256 б.
 93. Төреқұлов Н. Шығармалар: Дипломат.–Алматы, 1997.-336 б.
 94. Тұғыры биік тұлға. –Алматы, 2008.-280 б. «Ұлы тұлғалар сериясы»
 95. Тұрсын Х. Түркістан ұлт-азаттық қозғалысы және мұхтарияты. –Алматы, 2006.-128 б.
 96. ТынышбаевМ. Таңдамалы.–Алматы, 2001.-332 б.
 97. Ұлттың ұлы ұстазы.–Алматы, 2001.-262 б. «Ұлы тұлғалар сериясы»
 98. Ұлтық поэзия падишасы.–Алматы, 2001.-314 б. «Ұлы тұлғалар сериясы»
 99. Шарова П. Коллективизация сельского хозяйства в ЦЧО. –М; 1963.-280 с.

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана

10 приоритетов развития Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com