меню

ӘЗІБАЕВА  Б.У. «БОЗЖІГІТ ЖЫРЫ: ТЕКСТОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

ЖАМАНКОЗОВА А.Т. ТРАГИЧЕСКОЕ В РАССКАЗАХ КОШКЕ КЕМЕНГЕРУЛЫ

ӘЙТІМОВ М.К. ТАРИХИ КЉРКЕМ БЕЙНЕНІҢ ХАЛЫҚТЫҚ СИПАТЫ (ЖАЗУШЫ Р. ТОҚТАРОВТЫҢ «АБАЙДЫҢ ЖҰМБАГЫ РОМАН — ХАМСАСЫ НЕГІЗІНДЕ)

ТОКСАМБАЕВА А.О. ӘДЕБИЕТТЕГІ ҰЛТТЫҚ ХАРАКТЕР БОЛМЫСЫ

ҮСЕНОВА А.Ә. АБАЙ АЛТЫАЯҒЫНЫҢ ҚАЗІРГІ ПОЭЗИЯДА КӨРІНУ СИПАТЫ

ШУБИНА О.Ю. О ГЛАГОЛЬНЫХ ФОРМАХ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ И ИХ УЧАСТИИ В ВЫРАЖЕНИИ ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИИ

ЖУМАГУЛОВА Б.С. РОЛЬ ВОПРОСОВ В ПОЛЕМИКЕ

ҚАЛИУЛЫ Б. ӨСІМДІКТЕРГЕ ҚАТЫСТЫ ҚАЗАҚ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРІ

ДУЙСЕНБЕКОВА М. ҚАЗАҚ ЖӘНЕ АҒЫЛШЫН ТІЛДЕРІНДЕГІ ӨТКЕН ШАҚ КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ СИПАТЫ

ҚОҢЫРАТБАЕВА Ж.М. КӨРКЕМ МӘТІНДЕГІ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР ТРАНСФОРМАЦИЯСЫНЫҢ КЕЙБІР ҚЫРЛАРЫ

АБИЛЬДАЕВА К.М., УРАЗЫМБЕТОВА А.Б. ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НАД УЧЕБНЫМИ ПОСОБИЯМИ ПО МОДУЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ

ТУЛЕУБАЕВА С.А. АЛЬ-ФАРАБИ И ВОПРОСЫ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ

ХАСАНОВ Ғ. ЛЕКСИКАЛЫҚ ЖҮЙЕДЕГІ ПАРАДИГМАТИКАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР

ЖЕДЕЛОВ Қ.О. СӘНДІК ҚОЛӨНЕР МЕН БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ ЖАС ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІНДЕГІ ОРНЫ

БЕРДИБАЙ А.Р. О РОЛИ РИТМИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В МУЗЫКАЛЬНО-ПОЭТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ ТРАДИЦИОННЫХ ПЕСЕН ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА

ШАБАН АЙДОГДУ. ТҮРКІ ХАЛЫҚТАРЫ ЭПИКАЛЫҚ ЖЫРЛАРЫНДАҒЫ БАЛАСЫЗДЫҚ ЗАРЫ

ИСЛАМБАЕВА З.У. ӨСКЕМЕН ТЕАТРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ

ОРНЫКБАҰЛЫ Ә. ЛИРИКАНЫҢ ШЫРАЙЫ (КЫТАЙ КАЗАК ЖАҢА ДӘУІР ЛИРИКАЛЫК ПОЭМАЛАРЫНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ)

САПАРОВА Ә.А. ТЕРМИН ЖӘНЕ ТЕРМИНДІК ЖҮЙЕНІҢ КЕЙБІР ҚАЛЫПТАСУ ЖОЛДАРЫ

ИМАНЧИЕВА Г.Е. САҒЫР КАМАЛОВТЫҺ «ЕР ТАРҒЫН ЛИБРЕТТОСЫ — ПАТРИОТТЫҚ ПЕН ОТАНСҮЙГІШТІКТІК ҮЛГІСІ

ОРАЗБАЕВА Э.Б. ҚАЗАҚ ТОПОНИМДЕРІНІҢ ЭТНОМӘДЕНИ СИПАТЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ ЖАЙЫНДА

КУРГАНОВА Н.В. О СПОСОБАХ ВЫРАЖЕНИЯ СЕМАНТИКИ ИНХОАКТИВНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКАХ

ОРАЛБАЕВ Ө. АҚИҚАТ АРҚАУЫ — ЗАМАНА ШЫҢДЫҒЫ

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика