меню

ЫСҚАҚҰЛЫ С. КӨДЕК ӨЛЕНДЕРІҢДЕГІ ӘЛЕУМЕТТІК САРЫН

АБДУЛЛИНА Л.И. ПОВЕСТВОВАТЕЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ В СОВРЕМЕННОЙ КАЗАХСТАНСКОЙ ПОЭЗИИ

ЕРМЕКОВА Т.Н. СӨЙЛЕМ: КОММУНИКАТИВТІК ДЕРБЕСТІК ЖӘНЕ КОММУНИКАТИВТІК МАҚСАТ

УӘЛИҰЛЫ Н., ФАЗЫЛЖАНОВА А. ҚОҒАМДЫҚ САНАНЫҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ ТІЛ БІРЕГЕЙЛІГІ

ШАЙКЕНОВА Л.М. РЕФЛЕКСИЯ В ЯЗЫКЕ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИТАРНОГО ЗНАНИЯ

ОШАКБАЕВА Ж. ПРАГМАТИЧЕСКАЯ ПАРАДИГМА УСВОЕНИЯ ВТОРОГО ЯЗЫКА

ҚИМАНОВА Л. ҚАЗІРГІ ҚАЗАҚ ӘЛІПБИІ МӘСЕЛЕСІ ЖӨНІНДЕГІ ПІКІРТАЛАС

СУЙЕРКҰЛ Б.М. «ХОСРАУ УА ШЫРЫН» ЕСКЕРТКІШІНДЕГІ ЭМОТИВ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕР ҚОЛДАНЫСЫ (ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕР МАТЕРИАЛЫ БОЙЫНША)

АБИЛЬДАЕВА К.М. К ВОПРОСУ ОБ ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ И ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ОБУЧЕНИ

ИМАНБЕРДИЕВА С.К,. Ж. БАЛАСАҒҰННЫҢ «ҚҰТТЫ БІЛІК» ТҮРКІ ЖАЗБА ТАРИХИ ЕСКЕРТКІШІНДЕГІ ТОПОНИМДЕР

ИДЕЛЬБАЕВ М.Х. «КУЗ-КУРПЯЧ» — БАШКИРСКАЯ ПОВЕСТЬ НАЧАЛА XIX В

ҚАДЫРУЛЫ Ә. ҰЙҒЫР ХАЛЫҚ АУЫЗ ӘДЕБИЕТІНДЕГІ ӘЗІЛ-СЫҚАҚТАР МЕН МЫСАЛДАР

ЕРМАХАН Л.Т. ГАЗЕТ МӘТІНІНДЕ ЭКСПРЕССИВТІ МӘННІҢ БЕРІЛУІНДЕГІ ЭТНОСТИЛЬДІК БІРЛІКТЕРДІҢ РӨЛІ

АКИМБЕКОВА Г.Ш. ҚОҒАМДАҒЬІ БЕЙРЕСМИ ЖАСТАР ТОБЫНЫҢ ТІЛІ

ОРНЫҚБАЙУЛЫ Ђ. АҚЫТ ҰЛЫМЖЫҰЛЫ ӨЛЕҢДЕРІНІҢ ЖЫРАУЛАР ЖЫРЫМЕН ҮНДЕСТІГІ

ИСАЕВА Г.С. «ШАҢЫРАҚ» ЭТНОМӘДЕНИ КОНЦЕПТІСІНІҢ КОГНИТИВТІК МОДЕЛІ

САГИЕВА Б.Ж. КҰДАШ МҰҚАШЕВТІҢ ТУҒАН ЖЕР ТУРАЛЫ ТОЛҒАУЛАРЫ

АЛЬПАТИНА С.Б. САХНАДАҒЫ АКТЕРЛІК ШЕБЕРЛІК ЖЂНЕ ОНЫҢ ИНТОНАЦИЯМЕН ҰШТАСУЫ

РСЫМБЕТОВА Ж.Ђ. КОҢЫРАТБАЕВ — БҰДАБАЙ КАБЫЛҰЛЫ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫН ЗЕРТТЕУШІ

ӘМІРЖАНОВА Н. ОМОГРАФТАРДЫҢ КӨБЕЮІ ЖӘНЕ ОДАН «ҚАШУ» ҮРДІСІ (1929—1940 ЖЖ.)

ӨТЕБАЕВА Э.Ә. МИФОЛОГИЯЛЫҚ ҰҒЫМДАРДЫҢ ТІЛДІК КӨРІНІСІ

ОСПАНГАЗИЕВА Н.Б. ФОНЕМА ЖЂНЕ ОНЫҢ АЙЫРЫМ БЕЛГІЛЕРІ

АКАШЕВА С.С. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА ТЕКСТА В «КАЗАХСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ РАССКАЗЕ» Г. ЕЛЕУКЕНОВОЙ

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика