меню

Syiga berilgen kitaptar

Пірәлі Г. Ж.

  М.О. Әуезовтің беймәлім мұралары (баяндамалары, хаттары, оқулықтар). Монография. - Алматы: «Қоңыр» баспасы, 2021. -300 б.

      ISBN 978-601-08-0807-2

 Монографияда ғұлама ғалым, көрнекті  суреткер М.Әуезовтің өткен дәуірде жазылса да, айтылса да құнын жоғалтпайтын асыл ойлары қазақ әдебиеті мен мәдениеті, өнері, киносы, ғылымы, сыны туралы ғылыми теориялық тұжырымдары, парасатгы пікірлері, философиялық ойлары, салиқалы сөздері, әдеби-ғылыми дискурстары, қазақ әдебиеті тарихы мәселелері өзек етілген хаттары, мектеп оқушыларына арналған оқу- лықтары бүгінгі күн талабы бойынша жаңаша сарапталады. Жазушының бұрындары ғылыми айналымға түспеген тың мәтіндері арнайы зерттеледі. М. Әуезовтің қазақ әдебиеттану ғылымы мен көркем әдеби сыны туралы айтқан сөздері, энциклопедиялық білімі, ғылыми қағидалары ұлт әдебиетін қалыптастырып, дамытуға қосқан қомақты үлесі, қымбат қазынасы, қазақ руханиятында құнды мұра екені мәлім. Бұл материалдар жазушының елу томдық толық  академиялық жинағында алғаш рет жарияланғанымен ғылыми айналымға енді ғана енген мәтіндер.

Жазушының өмірі мен шығармашылығына қатысты құнды және тың тарихи, ғылыми маңызы бар әдеби деректер көптеп кездесетін монографияны қазақ әдебиетін зерттеушілері, гуманитарлық оқу орындарының окытушылары оқу құралы ретінде қолдануға болады.

Кітап жалпы әдебиет сүйер қауымға арналады.

 Пірәлі Г.Ж.

  Қазақтың қаламгер қыздары. Шығармашылық портреттер мен зерттеулер./ Г.Ж. Пірәлі - Алматы: «Қоңыр» баспасы, 2021. - 342 бет.

       ISBN  978-601-08-0806-5

 Бұл жинақ «Арулар айтқан асыл сөз» сериясымен жарияланған филология ғылымдарының докторы, профессор Гүлзия Жайлауқызы Пірәлінің «Қазақтың ғалым қыздары» атты еңбегінің жалғасы. Алғашқы жинақта еліміздің рухани құндылықтары жолында табанды еңбек етіп, өздерінің бүкіл саналы ғұмырын ғылымға арнаған қазақтың аяулы қыздары Ләйлә Мұхтарқызы Әуезова, Шәмшиябану Сәтбаева, Рәбиға Сыздықова, Мая Бағызбаева, Үшкілтай Субханбердина, Алма Қыраубаева, Сара Күзембаева, Асылы Османның шығармашылық өмірбаяндары зерттелсе, «Қазақтың қаламгер қыздары» атты жаңа еңбекте қазіргі ұлт әдебиетіндегі әдеби үрдіс, сөз өнеріндегі жаңа бағыттар, жанрлық, стильдік, эстетикалық ізденістер, көркем сындағы соны көзқарастар т.б. қаламгер қыздардың шығармашылықтары арқылы талданады.

Кітап әдебиет сүйер қауымға, студент жастарға, жалпы сөз өнерінің құн- дылықтарына қызығушы жұртшылыққа арналған.

 

ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЫТОВЫМИ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ОТХОДАМИ (на примере Туркестанского региона): /монография/ А.Д.Акбасова, Г.А.Саинова, О.А.Исаков. -Алматы: «Нұрлы Әлем», 2020. -240 с.

          ISBN 978-601-205-648-8

    В монографии рассмотрены современные методы снижения экологической нагрузки полигонов твердых бытовых и промышленных отходов на окружающую природную среду, показана возможность сокращения количеств депонируемых на полигонах отходов на основе их непосредственного использования или перера­ботки с получением товарных продуктов различного назначения. Сделан акцент на поиск и расширение областей применения производственных отходов одного производства в качестве сырья для другого производства.

   Монография предназначена для широкого круга научных, научно- педагогических работников. Может быть полезна докторантам, магистрантам и студентам вузов, изучающих вопросы охраны окружающей среды и рациональ­ного использования отходов в качестве вторичных ресурсов.

Биология сабақтарында этнопедагогика элементтерін колдану:

Оқу-әдістемелік құралы. - Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, «Ұлағат» баспасы, 2021.-134 б.

        ISBN 979-601-353-007-9

Биология сабақтарында этнопедагогика элементтерін қолдану атты бұл оқу-әдістемелік құралына докторанттың ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелері енді. Оқу құралы орта мектептің биология пәнінің мұғалімдеріне, жоғары оқу орнының оқытушыларына және көпшілік оқырман қауымға арналады. Этникалық тәрбиенің әдістері - тарихи қалыптасқан халық тәрбиешілерінің жетілген жеке тұлғаның бойында білім, білік дағдылары мен тиісті қасиеттерді қалыптастыру мақсатымен әсер ететін жолы.

Оқу-әдістемелік құралындағы кеткен кемшіліктерге айтылған сын пікірлер болса, оларды ризашылықпен қабылдаймыз.

  

Жексебаева Б.

Аманат: Мақалалар, зерттеулер, өлеңдер, айтыстар, әңгімелер. /Б. Жексебаева. - Алматы: Шалкөде, 2021. - 164 бет.

 ISBN  978-601-7262-36-5

 Жинақтағы материалдары ұсынған Шығыс Түркістан қазақ әдебиетін зерттеуші, ағартушы, жазушы-ақын, ҚазССР Ағарту ісінің үздігі марқұм Тілеужан Сақаловтың сүйікті жары Бөпен Жексебаева Сақал келіні.

 Кітапта Т.Сақаловтың көрнекті жазушы Сәбит Мұқановпен кездесуі, қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар ақын Көдек Байшығанұлы туралы әдеби зерттеуі және өзінің жеке өлеңдері, шағын әңгімелері, айтыскер ақын Ізбасардың айтысы, ақын Естеу Нүсіпбековтың өлеңдері мен естеліктері енген.

Кітап көпшілік оқырман қауымға арналған.

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

NEW1

 

меню

Яндекс.Метрика