АБДУОВА Б.С. КЕЛЕР ШАҚТЫҢ ТЕМПОРАЛЬДЫҚ СИПАТЫ

ЕСЕНАЛИЕВА Ж. ФОНОЛОГИЯ, ЖҮЙЕ, ҚҰРЫЛЫМ ҰҒЫМДАРЫ

АЛТАЕВА А.К. ШАРТ МӘНДІ СЉЙЛЕНІМ ЖЂНЕ ШЫНДЫҚТЫ БЕЙНЕЛЕУДІҺ ПСИХИКАЛЫҚ ЖАҚТАРЫ

ОРАЗЫМБЕТОВА А., СУЙІНБАЕВАА.Ж. ӘУЕ КӨЛІГІ ӘЛЕУЕТІ ЖЂНЕ ОНЫҢ ҚЫЗМЕТІНДЕГІ ТІЛДІК КӨРІНІС МӘСЕЛЕЛЕРІ

ЧАЛТИКЕНОВА Л.А. СӨЗ ТІРКЕСТЕРІ МЕН ЖАЛҒАУЛЫҚ ШЫЛАУЛАРДЫҢ ӨЗГЕРІСІНЕН ЖАСАЛҒАН СӨЗ ВАРИАНТТАРЫ

ҚОБЛАНОВА А.Ж. ТЕОРИЯ МЕН ТӘЖІРИБЕ САБАҚТАСТЫҒЫ

БЕРИКБОЛОВА А.Ж. ФУНКЦИОНАЛДЫ СТИЛЬ МӘТІНІН ЕНЗУДЕГІ ПРОСОДИКАЛЫҚ ТӘСІЛ-ҚАРҚЫННЫҢ КЕЙБІР ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

НАСЫРОВ Ш. ЕРШІЛІК ӨНЕРІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ПАРЕМИОЛОГИЗМДЕР

КАДЕЕВА М.И. К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ НОРМЫ

НӨГЕРБЕК Б.Б. ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗА МОЛОДОГО ГЕРОЯ В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСКОМ ИГРОВОМ КИНО (1998—2004)

НАСЫРОВА Г. МЫ ЕЩЕ ВСТРЕТИМСЯ

ЭЛМУХАНОВА Р. ТОПАН СУ САРЫНЫ

ЖАКЫПБЕКОВА Э. ҚАЗАҚ ТІЛІ ЭКОЛОГИЯ ТЕРМИНДЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ-СЕМАНТИКАЛЫҚ ТАПТАСТЫРЫЛУЫ ЖӘНЕ ЗАТТЫҚ МАҒЫНАНЫ БІЛДІРЕТІН ЭКОЛЕКСИКА

БАЙТЕЛИЕВА.Э. ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ВЕРБАЛ НОМИНАТИВТІК ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ

ЗЕКЕНОВА Ш.З. КӨРКЕМ ШЫҒАРМАЛАРДА КЕЗДЕСЕТІН КЕЙБІР БЕЙВЕРБАЛДЫ ЭЛЕМЕНТТЕРДІҢ ҰЛТТЫҚ-МӘДЕНИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

ЗУХАЙ Ш. НЕМІС ЖЂНЕ ҚАЗАҚ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕЛІКТЕУІШ ЖӘНЕ БЕЙНЕЛЕУІШ СӨЗДЕРДІҢ СИНТАКСИСТІК СИПАТЫ

НУРЖАНОВА А.Б. ДҮНИЕНІҢ ҚАРАБАЙЫР БЕЙНЕСІНІҢ ФРАЗЕОЛОГИЯЛЫҚ ФРАГМЕНТІНДЕГІ СОМАТИКАЛЫҚ КОД

ОРНЫКБАЙҰЛЫ Э., СЫМАЙЫЛҚЫІЗЫ І Н. «АҚЫН СЫРЫ» — АҚЫНДЫНДЫҚТЫҢ СИПАТЫ

ОРНЫКБАЙҰЛЫ Э, ДӘУЛЕТКЕЛДІУЛЫ С. ҚЫТАЙ ҚАЗАҚ ТАРИХИ РОМАНДАРЫНДАҒЫ ТАРИХИ ТҰЛҒАЛАР

 Nazarbaev 2017

THE FIRST PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - ELBASY


THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN


State of the Nation Address by President of Kazakhstan 

Kassym-Jomart Tokayev

 


 gylymorda embl

 

banner


 


logo

logo

 

Яндекс.Метрика