меню

Рукописи

226. папка №226. Бөлтірік пен Мәйкөттің айтысы. №1 / Тапсырушы: Фатима Ғабитова. - 1941 ж. - 8 б. - Араб және латын әрпінде.

Өтебай мен Гүлшат. №2 / Жинаушы: Ғ. Ахметов. - 1941 ж. - 12 б. - Латын әрпінде.

227. папка №227. Сақаудың Жамшыбай ақынмен айтысы. Сақаудың Қайсары Тәті ақынмен айтысы. №1 / Тапсырушы: Шәймерден Торайғыров. - 1946 ж. - 14 б.

Салпақ пен ат айтысы. №2 / Айтушы: Дәуіт Тоқалұлы. - 1937 ж. - 7 б. - Кеген экспедициясы.

Байшыған мен Сәйділде қыз айтысы. Бақи мен Құлмамбет қарақалпақ жырау. №3 / Тапсырушы: Ф. Ғабитова. - 1941 ж. - 10 б.

228. папка №228. Мөнек пен Опан қыз айтысы. Тұтқынмен қыздың айтысы. Опан мен жігіт. №1 / Жинаушы: Машһүр Жүсіп. - 30 б. - Латын әрпінде.

229. папка №229. Әмір мен Салиха қыздың айтысқаны. №1 / Жинаушы: Есдәулет Кандеков. - 23 б. - Латын әрпінде.

Білек пен Өтебай айтысы. №2 / Жинаушы: Манап Ахметов. - 1941 ж. - 18-23 б. - Латын әрпінде.

Әмір ақын мен Сәтина қыз айтысы. Сәтина мен Намаз ақын айтысы. №3. - 6 б. - Араб әрпінде.

Смағұл мен Ақансерінің айтысы. №4 / Жинаушы: Иманжан Жылқыайдаров. - 1940 ж. - 5 б.

Қайыржан қыздың сыңсуы. Олжабай ақын мен қыз айтысы және айтыс туралы түсінік. №5 / Жинаушы: Баймұрзин. - 1939 ж. - 10 б. - Латын әрпінде.

Ақыш пен Әміреш айтысы. №6 / Жинаушы: Әміреш Жұмағазин. - 1941 ж. - 8 б. - Латын әрпінде.

230. папка №230. Алмабек пен Майсаның айтысы / Жинаушы: Саяділ Керімбеков. - 1941. - 24 б. - Латын әрпінде.

231. папка №231. Шеген мен Қалмағамбет айтысы. №1 / Жазып алған: М. Біржанов. - 1941 ж. - 5 б. - Латын әрпінде.

Арғыннан шыққан Қамбар Жапақ ақын мен Найманнан шыққан Сабыр Түбек ақын айтысы. Жанақ ақын мен Түбек ақын айтысы. Дәумен ақын мен Жанақ ақын. Жанақ пен Сабырбай бала ақын. №2 / Жинаушы: Фатима Ғабитова. - 30 б. - Латын және араб әрпінде.

Сүйіндік Жамшыбай ақын мен бір қыздың айтысы. №3. - 9 б. - Латын әрпінде.

Бұдабай мен Бөже айтысы. Бұдабай мен Дәмечой айтысы. №4 / Жинаушы: Себепов. - 1945 ж. - 6 б.

Науырыз ақын мен бір қыз. №5 / Тапсырушы: Ф. Ғабитова. - 1941 ж. - 8 б. - Латын әрпінде.

232. папка №232. Ешмахан мен Оразгүлдің айтысы. №1 / Жинаушы: М. Жүсіпов. - 5 б. - Латын әрпінде.

Шәкірт пен Жалқаулықтың айтысы. №2 / Жинаушы: А.В. Васильев. - 1935 ж. - 3 б.

Торы айғыр мен Телпекбай айтысы. №3 / Жинаушы: Қ. Аманжолов. - 1935 ж. - 7 б. - Латын әрпінде.

233папка №233. Тай мен жігіт. №1 / Жинаушы: М. Тоқсанов. - 3 б. - Латын әрпінде.

Молда мен Жәмилә қыз. №2 / Жинаушы: Ә. Диваев. - 5 б. - Араб әрпінде.

Қайынназар мен Мәлике қыздың айтысы. №3 / Жинаушы: Ә. Диваев. - 1913 ж. - 6 б. - Араб әрпінде.

Әлімнің ақыны мен Шүмекейдің айтысы. №4 / Жинаушы: А.В. Васильев. - 7 б. - Араб әрпінде.

Базар ақын мен Жорбай ақын айтысы. №5. - 13 б. - Араб әрпінде.

234. папка №234. Ақдама мен Асанның айтысы. №1 / Айтушы: Доскей Әлімбаев. - 1941 ж. - 11 б. - Латын әрпінде.

Қожахмет пен Әубәкірдің жұмбақ айтысы. №2 / Жинаушы: Е. Жексенбаев. - 6 б. - Латын әрпінде.

Көке мен бір қыздың айтысы. №3 / Тапсырушы: Фатима Ғабитова. - 1941 ж. - 7 б. - Латын әрпінде.

235. папка №235. Сүйімбай мен Жантайдың айтысы. №1 / Жинаушы: Омаржан Молдаханов. - 1940 ж. - 4 б. - Араб әрпінде.

Жүніс пен Бибидің айтысы. №2 / Жинаушы: С. Байырбеков. - 1940 ж. - 12 б. - Араб әрпінде.

Мәлике мен Пиқияның айтысы. №3 / Жинаушы: Байырбеков, Семей экспедициясы. - 15 б. - Араб әрпінде.

Мәмбет пен қыз. №4. - 3 б.

Ұлбике мен Жанкілдің айтысы. №5 / Жинаушы: Машһүр Жүсіп Көпеев. - 8 б. - Латын әрпінде.

236. папка №236. Қаңлы Жүсіп пен Нақып қожа. Екі Жүсіпке Аббаздың айтқан ағалық далалаты. Кеңесбайдың қос Жүсіпке "қойыңдар" деген далалты . №1 / Жазып алушы: Ұ. Толыбеков. - 35 б. - Араб әрпінде.

Тоқсандағы шал мен тоғыздағы қыздың айтысқаны. Байбек пен Бақтыбайдың айтысы. №2 / Жинаушы: Ф. Ғабитова. Ағабаев. - 1941 ж. - 5 б. - Араб әрпінде.

Екі Жүсіптің айтысқаны. №3 / Жазып алған: Ұ. Толыбеков. - 40 б. - Араб әрпінде.

237. папка №237. Жалқау мен Екпінді айтысы. №1. - 3 б.

Науырызбаев Әбілхасен мен Қожахметов Сәрсенбайдың айтысы. №2 / Тапсырушы: Б. Қожабаев. - 1943 ж. - 11 б.

Қожабаев Болман мен Айранбаев Нұртазаның айтысы. №3 / Тапсырушы: Б. Қожабаев. - 1946 ж. - 13 б.

Шашубай Қошқарбаев пен Болман Қожабаевтың айтысы. №4 / Тапсырушы: Б. Қожабаев. - 1946 ж. - 15 б.

Болман мен Несігүлдің айтысы. №5 / Тапсырушы: Б. Кожабаев. - 1946 ж. - 7 б.

238. папка №238. Тәбия қыз бен Омарқұлдың айтысқаны. №1 / Жинаушы: Саяділ Керімбеков. - 33 б. - Араб және кирилл әрпінде.

Оспантай мен Күйкентай қыздың айтысқаны. №2 / Жинаушы: Саяділ Керімбеков. - 1937. - 21 б. - Араб әрпінде.

239папка №239. Нұрқайыр мен Ғайникамал айтысы. №1 / Айтушы: Ғ. Байтасов; Жинаушы: Ә. Диваев. - 1928 ж. - 10 б. - Араб әрпінде.

Жұманазар мен Дәмегүлдың айтысы. №2 / Жинаушы: Ә. Диваев. - 1920 ж. - 15 б. - Араб әрпінде.

Дулат елінің ақыны мен Тома елінің ақындарының айтысы. №3. - 10 б. - Араб әрпінде.

240папка №240. Есенбай ақынның бір қыздан жеңілгені. Есенбай ақынның бір қызды жеңгені . №1 / Тапсырушы: Қазыбеков. - 7 б.

Құлмамбет, Түбек Тезек айтысы. . №2 / Тапсырушы: Ф. Ғабитова. - 5-20 б. - Латын әрпінде.

241. папка №241. Ардағарып деген қыз бен Хасеннің айтысы. №1 / Жинаушы: Е.Құлсаринов. - 10 б. - Араб әрпінде.

Молдағали мен Шапай қыздың айтысы. №2 / Жинаушы: Б. Жақыпбаев. - 3 б. - Араб әрпінде.

Жүсіпғали Сәмбет пен Өзбектің айтысы. №3 / Жинаушы: Ә. Диваев. - 5 б. - Араб әрпінде.

342. папка №242Жүсіпбек қожаның Уазипа қызбен айтысы. №1 / Жинаушы: Ж. Жұбаншалиев. - 10 б. - Араб әрпінде.

Жүсіпбек қожа мен Шөкей қыз айтысқаны. №2 / Айтушы: Н. Жаукебаев; Жинаушы: Ә. Диваев. - 13 б. - Араб әрпінде.

Қыз Көкен бала мен Бідіхан ақынның айтысы. Нұрқасымның өзә туралы шығарғаны. Нұрқасымның өмірімен репертуары. №3 / Жазған: Н. Нұрғалиев. - 13 б. - Араб әрпінде.

Бідіхан мен Айсары, Көкен бала қыздардың айтысы. №4 / Жинаушы: Н. Нұрғалиев. - 13 б. - Латын әрпінде.

243. папка №243. Жарылқасын қожа мен Айқын қыздың айтысы. №1 / Жинаушы: Қ. Кеншінбай. - 20 б. - Араб әрпінде.

Жарылқасын қожа мен Айымторы деген қыздың айтысы. №2 / Жинаушы: А. Васильев. - 6 б. - Араб әрпінде.

Жарылқасын қожа мен Айымторы айтысы. №3 / Айтушы: Р. Мәзходжаев; Жинаушы: Бекбергенов. - 6 б. - Араб әрпінде.

244. папка №244. Сабырбай мен Байбаланың айтысы. №1. - 45 б. - Араб әрпінде.

Сабырбай мен Байбаланың айтысы. №2 / Айтушы: Сапарғали Әлімбетов. - 12 б. - Араб әрпінде.

245папка №245. Шөже мен таз баланың айтысы. Нұрым мен Жаскеленің айтысы. Нұрым мен Беріш қызының айтысы. Нұркей мен қыздың айтысы. Қубала мен Қанымайдың айтысы. Шал ақын мен кемпірінің айтысы. Шал ақын мен бір қыздың айтысы. Шал ақын мен қыздың айтысы. Теғжан мен қыздың айтысы : Айтыстар. - 1936 ж., 1939 ж., 1941 ж. - 27 б.

246. папка №246. Кәрі қой мен Бүркітбайдың айтысы. Шал мен қыз айтысы. Қабан ақын мен бір қыз айтысы. Қыз бен жігіт. Жұмбақтар. №1 / Жинаушы: Сабыржан Шәкіржанов. - 1940 ж. - 8 б. - Араб әрпінде.

Төлебай сал мен қыздардың айтысы. Сопы қызбен Дүйсенбайдың айтысқаны. №2 / Жазып алған: Ә. Қарақұлов. - 8 б. - Араб әрпінде.

Бұғабай мен Қарлығаш айтысы. №3 / Жинаушы: А. Қайнарбаев. - 1946 ж. - 5 б. - Араб әрпінде.

Төлеу мен Қара Байталдың айтысы. №4 / Жазған: Т. Көбдіков. - 1943 ж. - 5 б.

247. папка №247. Қыз бен жігіттің айтысқаны. №1. - 5 б. - Араб әрпінде.

Қыз бен жігіттің айтыс өлеңдері : Ойын-тойда айтылатын қара өлеңдер. №2. - 5 б. - Араб әрпінде.

Қу бала мен Жыға ақынның айтысқаны. №4 / Жинаушы: Арыстанғали Үсенов. - 1941 ж. - 10 б. - Латын әрпінде.

248папка №248Ыдырыс пен Тайлақтың айтысы. №1 / Жинаушы: Ж. Байменбетов. - 1939 ж. - 15 б. - Латын әрпінде

Бай мен кедейдің айтысқаны. №2 / Жинаушы: Ә. Байсеитов. - 1934 ж. - 8 б. - Латын әрпінде.

249. папка №249. Ораз бен Жаршаның айтысы. Төлеу мен баласының айтысы. Әділ мен Ақансерінің айтысы. Ақансері мен Мұқанның айтысы. Шөже мен Ерденнің айтысы. Шөже мен Байдалының екі қызының айтысы. - 1939 ж., 1941 ж. - 25 б.

250. папка №250. Бұралқы мен Орал қыздың айтысы. Жер су. . №1 / Жазып беруші: Бұралқы Құдайбергенов, Сапарғали Бегалин. - 1946 ж. - 11 б. - Араб әрпінде.

Нұрила ақын мен Үмбетәлі ақынның айтысқаны. №2 / Жинаушы: Саяділ Керімбеков. - 28 б. - Араб әрпінде.

Айтыстар: Дулат бен шапрашты ақындарының айтыстары. Нұрила мен Үмбетәлі айтысы. №3 / Жинаушы: Саяділ Керімбеков. - 12 б.

Жігіт пен қыздың айтысқаны. №4 / Жинаушы: Мәди Сәрсенбаев. - 8 б. - Латын әрпінде.

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Полнотекстовые электронные ресурсы Центральной научной библиотеки

меню

Яндекс.Метрика