меню

Рукописи

 1651 папка. Способы разных фокусов. - 96 с.

 1652 папка. История Вятской губернии. - 201 с.

 1653 папка. Сотворение мира. - 216 с.

 1654 папка. Славянская молебная книга. - 88 с.

 1655 папка. Мемуары о жизни деятельности и литературных трудах Белорусского этнографа Ивана Ивановича Носовича. - 1931. - 50 с.

 1656 папка. Широковой, В.Индия в древне-русской литературе народной словесности: Сказание об Индийском царстве. Сказки. О поющем дереве и птицы. О царе Давиде. О правды и Кривде. Ловля рыбы лисой. О Иване Царевиче и богатыре Синеглазке / В. Широковой. - 123 с.

 1657 папка. Замечание на послание св. Апостола Павла к Евреем. - 471 с.

 1658 папка. Әдебиет жинағы. №1 / Жинаушы: Хамид Тілеубаев. - 1963. - 30 б. - Араб әрпінде.

Әдебиет жинағы. №2 / Жинаушы: Хамид Тілеубаев. - 1963. - 27 б. - Араб әрпінде.

Ескендір мен Құлқамыс қиссасы: Дастан. №3 / Жинаушы: Хамид Тілеубаев. - 1963. - 37 б. - Араб әрпінде.

Тілеубаев, Хамид. Қарамсаұлы Ақансері туралы естелік, өмір баяны. №4 / Тілеубаев, Хамид. - 1963. - 55 б. - Араб әрпінде.

1658 папкадағы материалдарды фондыға қабылдау документтері. №5. - 1964. - 8 б.

 1659 папка. Ғарып-Санам: Дастан. - 1964. - 70 б. - Араб әрпінде.

 1660 папка. Мәди Бапыұлының өмір тарихы және кейбір өлеңдері / Жинаушы: Бозтай Жақыпбаев. - 1943. - 63 б. - Араб әрпінде.

 1661 папка. Әдебиет жинағы. №1 / Тапсырушы: Төлепберген Тоғаев. - 1964. - 97 б. - Араб әрпінде. Машһүр қолжазбасынан көшірме.

Әдебиет жинағы. №2 / Тапсырушы: Төлепберген Тоғаев. - 1964. - 38 б. - Араб әрпінде.

 1662 папка. Шакиржан, Сабиржан. Или уйғур Султанлиғиниң дәстәклири: 1864-дин 1871 жилғичә. №1 / Шакиржан, Сабиржан. - Алмута, 1964. - 70 б. - Үйғыр тілінде. Шакиржан, Сабиржан. Или уйғур Султанлиғи. №2 / Шакиржан, Сабиржан. - 1964. - 105 б. - Араб әрпінде.

1663 папка.Или уйғурлариниң тарихи садир һәққида. №1. - 81 б. - Араб әрпінде.

Стихи Моллы Биляла, Садир Палвана. Чинар (Дастан). №2. - 180 с. - Арабский шрифт.

1600 строк стихотворных: Ғерий сәнәмдин. №3. - 60 с. - Арабский шрифт.

140 строк стихотворных. №4. - 22 с. - Арабский шрифт.

340 строк стихов. №5. - 28 с. - Арабский шрифт.

Стихи Биляла и Садир Павлана. №6. - 70 с. - Арабский шрифт.

Стихотворений. №7. - 26 с. - Арабский шрифт.

Проза Садира Палвана. №8. - 30 с. - Арабский шрифт.

1664 папка. Жолдинов, Жүнісбек.Өрнек пен Ермек: Дастан. №1 / Жолдинов, Жүнісбек. - 1965. - 81 б.

Жолдинов, Жүнісбек. Шығармалар жинағы. №2 / Жолдинов, Жүнісбек. - 1965. - 94 б.

Жүнісбек Жолдинов шығармалары. №3. - 1965. - 84 б.

Жүнісбек Жолдиновтың өмірбаяны: Иса Байзақ туралы. Сөз зергері. Қарағанды шахтасы. Қосылады екі өзен. Баян тауда. Самолет. №4. - 1965. - 15 б.

 1665 папка. Шың Жаң жеріндегі көне жәдігерлердің орналасуы. - 1954. - 25 б.: Карта. - Араб әрпінде. Ұйғыр тілінде

 1666 папка. Кален Ақбергенов өлеңдері / Жинаушы: Нысамбек Төреқұлов. - 1968. - 30 б.

 1667 папка. Жақсыбай Жантөбетов өлеңдері / Тапсырушы: Нысамбек Төреқұлов. - 1968. – 27 б.

 1668 папка. Самат Мұсабеков өлеңдері. №1 / Тапсырушы: Н. Төреқұлов. - 1968. - 15 б.: Фото.

Серік Мұқанов өлеңдері: Екі өмір. №2 / Тапсырушы: Н. Төреқұлов. - 1968. - 6 б.

Бөпебай Тұлғажанов өлеңдері: Ульяновтар семьясы. №3 / Тапсырушы: Н. Төреқұлов. - 1968. - 20 б.

Әлмен Базаров өлеңдері. №4 / Тапсырушы: Н. Төреқұлов. - 1968. - 8 б.

Тұрды Маханбетов өлеңдері. №5 / Тапсырушы: Н. Төреқұлов. - 1968. - 16 б.

Көпбай Әлімбетов өлеңдері: Той толғауы. Жомарт жайлау. №6 / Тапсырушы: Н. Төреқұлов. - 1968. - 10 б.

Әлімбай Әлиасқаров өлеңдері: Октябрь таңы атқанда. Октябрь. №7 / Тапсырушы: Н. Төреқұлов. - 1968. - 5 б.

Құлжабай Төлеуов өлеңдері: Октябрь толғауы. Арайлы таң. №8 / Тапсырушы: Н. Төреқұлов. - 1968. - 9 б.

 1669 папка. Балтағұл Бигельдиев өлеңдер жинағы / Тапсырушы: Н. Төреқұлов. - 1968. - 93 б.

 1670 папка.Субханбердина, У. Қазақтың революциядан бұрынғы мерзімді баспасөзінде жарияланған мақалалар мен хат-хабарлар: Мазмұндалған библиографиялық көрсеткіш. 1- бөлім / У. Субханбердина; Қазақ ССР Ғылым Акад., Орталық ғылыми кітапхана. - Алматы, 1960. - 412 б.

 1671 папка. Әлішер Наваи диваны. - 832 б. - Араб әрпінде.

 1672 папка. Әлиев, МомақанТүрік тарихы. №1 / Әлиев, Момақан; Тапсырушы: Қ. Қаңтарбаев. - 1969. - 351 б. - Араб әрпінде.

Әлиев, МомақанТүрік, қазақ тарихы. №2 / Әлиев, Момақан. - 1968, 1969. - 342 б.: Момақан Әлиев фотосы.

 1673 папка. Шежіре: Орта жүз-Арғын, қыпшақ, найман рулары жіктелген шежіре. №1. - 1971. - 193 б. - 1- кітап. Ертедегі ескі шежірелерден және көпті көрген қариялар аузынан жазылып, толықтырылған.

Әртүрлі жинақтар мен шежіре. №2 / Жинаушы: Ж. Ирмухамедов. - 60 б. - Араб әрпінде.

Шежіре. №3 / Тапсырушы: Ж. Ирмухамедов. - 542 б. - Араб әрпінде.

Айтыс және шежіре: Шаді мен Манат қыздың айтысы. Шежіре. №4. - 49 б. - Араб әрпінде.

 1674 папка. Дадет Шахановтың жиған материалдары / Жинаушы: Қарта Қаңтарбаев. - Алматы, 1971. - 259 б.

 1675 папка. Фольклор: Әртүрлі материалдар / Жинаушы: Қ. Қаңтарбаев. - Алма-Ата, 1971. - 447 б.

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН - ЕЛБАСЫ

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Полнотекстовые электронные ресурсы Центральной научной библиотеки

меню

Яндекс.Метрика