меню

ЕЛЕУКЕНОВА Г.Ш. ҚАЗІРГІ ӘДЕБИ СЫН ТУРАЛЫ БІРЕР СӨЗ

ІСІМАКОВА А.С. ҚАЗІРГІ ӘДЕБИЕТТІҢ БАСТЫ МІНДЕТІ

БЕЙСЕМБАЕВА Ж.А. СОХРАНЕНИЕ АДЕКВАТНОСТИ ПРИ ТВОРЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ПЕРЕВОДУ ПОДЛИННЫХ СОНЕТОВ У. ШЕКСПИРА

УЮКБАЕВА М.И., ЛОМОВА Е.А. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДИСКРЕТНОЙ ХРОНОЛОГИИ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ КОНТЕКСТЕ

ЛУЛУДОВА Е.М. АРХЕТИП «СЧАСТЬЕ» И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИИ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КОНЦА XIX ВЕКА

НИЯЗҒАЛИЕВА А.Ә. ҚАЗАҚ СӨЙЛЕНІСТЕРІНДЕГІ КІРМЕ СӨЗДЕРДІҢ  ЗЕРТТЕЛУІ

МУХАМАДИ К,.Т. КӨМЕКШІ ЕСІМ — СЕПТІК КАТЕГОРИЯСЫНЫҢ ГРАММАТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШІ

СОВЕТОВА З.С. ҚАРУ-ЖАРАҚ АТАУЛАРЫНЫҢ ЭТНОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ СИПАТЫ («ҚОБЫЛАНДЫ БАТЫР» ЖЫРЫ НЕГІЗІНДЕ)

СУЙЕРҚУЛ Б.М. ТҮРКІ ТІЛДЕРІНДЕГІ ЕТІСТІКТЕРДІ ЛЕКСИКА-СЕМАНТИКАЛЫҚ КЛАССИФИКАЦИЯЛАУ ЖАЙЫНДА (ЖАЗБА ЕСКЕРТКІШТЕР МАТЕРИАЛЫНДА ЗЕРТТЕУ)

КОЗЫРЕВ Т.А. ЛЕКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ТЮРКСКИХ ЯЗЫКОВ САЯНО-АЛТАЯ С ЯЗЫКАМИ ДРЕВНЕТЮРКСКИХ ПАМЯТНИКОВ (НА МАТЕРИАЛЕ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКОЙ ГРУППЫ ЭМОТИВНЫХ ГЛАГОЛОВ)

АБДУЛЬМАНОВА.А. ТЕРМИНДЕРДІҢ ЛИНГВИСТИКАЛЫҚ БЕЛГІЛЕРІ

ОМАРОВА Б.А. ТІЛДІК ТЕҢЕУЛЕРДІҢ ЭСТЕТИКАЛЫҚ НЕГІЗІ

САПАРБЕКОВА  Г.Ж. ТІЛДІК ТҰЛҒА ПРОБЛЕМАСЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУІ ЖАЙЫНДА

ОРНЫҚБАЙҰЛЫ Ә. ЕСКІДЕН ҚАЛҒАН БІР ЖҰРНАҚ — БӘДІК

ОЙСЫЛБАЙ  А.Т.    Ә. НҰРПЕЙІСОВ ӘЛЕМІ

БИБАЕВА С.Ж. В. В. РАДЛОВТЫҢ «ТҮРКІ ТІЛДЕРІ СӨЗДІГІНІН ЖАСАУ ТӘЖІРИБЕСІ» ЕҢБЕГІНДЕГІ ТӨРТ ТҮЛІККЕ ҚАТЫСТЫ МАҚАЛ-МӘТЕЛДЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМЫ

АЙМУХАМБЕТОВА Ж.Ә. ПОЭЗИЯДАҒЫ ТАУДЫҢ МИФОПОЭТИКАЛЫҚ ПІШІНІ

БЕЛАСАРОВА Ж.Т. ТАРИХИ МОРФОЛОГИЯНЫҢ ҚАЗАҚ ТІЛ БІЛІМІНДЕ ЗЕРТТЕЛУІ

ӘДІЛХАНОВА Ж. С. СЕЙІТОВ ЖӘНЕ СЫН

ЕСІМЖАНОВА Г.Т. ШӘКӘРІМ ДАСТАНДАРЫНДАҒЫ ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІҢ СИПАТЫ

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика