меню

 

9book МАШЕКОВ С.А, АБСАДЫҚОВ Б.Н., РАХМАТУЛИН М.Л., ИСАМЕТОВА М.Е., НУГМАН Е.З., МАШЕКОВА А.С. МЕТАЛДАР МЕН ҚҰЙЫНДЫЛАРДАН ЖІҢІШКЕ ТІЛКЕМДЕРДІҢ НАҚТЬШЫҒЬШ КӨТЕРУ МАҚСАТЬНДА КӨП ФУНКЦИОНАЛЫ БОЙЛЫҚСЫНА ОРНАҚТЫҢ ҚАТТЫЛЫҒЫН МОДЕЛЬДЕУ

9book МАШЕКОВА А.С., КАВАЛЕКА., ТУРДАЛИЕВ А.Т., МАШЕКОВ С.А., АБСАДЫҚОВ Б.Н. БҰРАМАЛЫ ҚАУМАЛАРДАҒЫ ТІЛКЕМДЕРДІҢ ИКЕМДЕУ КЕЗІНДЕ МЕТАЛЛ ҚҰРЫЛЫМЫ ӨЗГЕРУІНІҢ ЗАҢДЫЛЫҒЬН ЗЕРТТЕУ

9book БЕКЕНОВА Л.М. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ӨНЕРКӘСІБІ ДАМУЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІ

9book ХУСАИН Б., ИВАНОВ С.И., ТИПЦОВА И.А., ЦЫГАНКОВ П.Ю., МЕНЬШУТИНА Н В. АСФ - ТА КЕПТІРУ ПРОЦЕСІН АВТОМАТТАНДЫРУҒА АРНАЛҒАН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ  ЖАСАҚТАМА

9book ӘБДІМҮТӘЛІП Н.Ә., ДҮЙСЕБЕКОВА Ә.М., ТОЙЧИБЕКОВА Г.Б. ТҮРКІСТАН ӨҢІРІНДЕГІ ЗЕРТТЕЛІНГЕН ТОПЫРАҚТЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ ХИМИЯЛЫҚ ҚАСИЕТТЕРІ

9book АЛЬЧИНБАЕВА О.З., АЛЫМОВ Н. ЖИІЛІКТІ ТҮРЛЕНДІРГІШІНІҢ СИММЕТРИЯ ЕМЕС РЕЖИМДЕ ЖҮМЫС ІСТЕУІДІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

9book ТҰРТАБАЕВ С. Қ., БАЕШОВ Ә. Б., КУРБАНОВ У. Б. ӨНДІРІСТІК АЙНЫМАЛЫ ТОҚПЕН ПОЛЯРИЗАЦИЯЛАНҒАН МЫРЬШ ЭЛЕКТРОДЫНЫҢ КҮКІРТ ЖӘНЕ АЗОТ ҚЫШҚЫЛЫ СУЛЫ ЕРІТІНДІЛЕРІНДЕ ЕРУІ

9book БЕКТУРЕЕВА Г.У., CAТAEВ М.И., МЫРЗАХМЕТОВА Б.Д., БЕКБАЕВА Ж. С., ШАПАЛОВ Ш.К., ЖЫЛЫСБАЕВА А.Н., БАЙТУРГАЕВ А.Д., ШОЙБЕКОВА Г.Р., КАРАБАЛАЕВА К ГАЗДЫ, КҮКІРТ АНГИДРИДІНЕН ТҮРЛЕНДІРІЛГЕН БЕЛСЕНДІ КӨМІР АРҚЫЛЫ ТАЗАРТУ ЖӘНЕ ҚОРҒАСЫН ӨНДІРІСІНДЕГІ КҮКІРТТІ ГАЗДЫ РЕКУПИРАЦИЯЛАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

9book ВИГДОРОВИЧ В. И., ЦЫГАНКОВА Л. Е., БАЕШОВА А. К, БАЕШОВ А. Б. МЕТАЛДАРДЫ АТМОСФЕРАЛЫҚ КОРРОЗИЯДАН ИНГИБИРЛЕНГЕН КӨМІРСУТЕКТІК ҚАБЫРШАҚТАРМЕН ҚОРҒАУДЫҢ ТАБИҒАТЫ

9book ДАЙРАБАЙ Д.Д., ГОЛУБЕВ В.Г., БАЛАБЕКОВ О.С., СЕРИМБЕТОВ М.А. ЖОҒАРЫ ТЫҒЫЗДЫҚТЫ КӨПІРШІКТІ ФАЗАНЬЩ БАРБОТАЖДЫ ҚАБАТТАРЬШ ЕСЕПТЕУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

9book ЖАНАТ Ж., ТЕМІРГАЛИЕВ Р., НАСИРОВ Р. ҚҰСПАНОВА Б.Қ. ЖЫЛУ ХИМИЯСЫ ЗАҢЫН ОРЫНДЫ ҚОЛДАНУ ҚАЗІРГІ ЗАМАННЫҢ ЭНЕРГЕТИКА МӘСЕЛЕСІН ТҮСІНУДЕ ШЕШУШІ РӨЛ АТҚАРАДЫ

9book ҚАБЫЛБЕКОВ К.А., САИДАХМЕТОВ П. Л., АШИРБАЕВ Х.А., АБДУБАЕВА Ф.И., ДОСЦАНОВА А.Е.ГАЗ ЖҰМЫСЫН КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛДЕ ЗЕРТТЕУ

9book КАН С.М., КАЛУГИН О.А., МҰРТАЗИН Е.Ж., ИСАБЕКОВ Р.Б.ЖАҢАӨЗЕН ҚАЛАСЫНЫҢ ӨНЕРКӘСІПТІК АУМАҚТАРЫНДА СУ ДЕҢГЕЙІНІҢ КӨТЕРІЛУІНІҢ НЕГІЗГІ КӨЗДЕРІ

9book НАЙЗАБЕКОВ А.Б., ЛЕЖНЕВ С.Н., КУРАПОВ Г.Г., ВОЛОКИТИНА И.Е., ОРЛОВА Е.П. БОЛАТ МАРКАСЫ 35ХМ БКБП ПРОЦЕСІ КЕЗІНДЕ МИКРОҚҰРЫЛЫМ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

9book РАКИШЕВ Б.Р., КОВРОВ А. С., МОЛДАБАЕВ С.К, БАБИЙ Е.В.ЦИКЛДІ-АҒЫМДЫ ТЕХНОЛОГИЯ КЕЗІНДЕ КОНВЕЙЕРЛЕР ҚОНДЫРЫЛАТЫН ҮЙІНДІЛЕРДІҢ ГЕОМЕХАНИКАЛЫҚ ТҮРАҚТЫЛЫГЫН ҚАМТАМАСЫЗДАНДЫРУ

9book ТАЙСАРИЕВА Қ.Н. IGBT ТРАНЗИСТОРЛЫ КӨП ДЕҢГЕЙЛІ ТҮРЛЕНДІРГІШТІ MATLAB БАҒДАРЛАМАСЫНДА МОДЕЛДЕУ ЖӘНЕ ЗЕРТТЕУ

9book ТАТЕНОВ A.M., АМИРХАНОВА А. Ш., САВЕЛЬЕВА В.В. БЕЙОРГАНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯ БОЙЫНША МЕХАНИЗМДЕРІМЕН ВИРТУАЛДЫҚ-ИНТЕРАКТИВТІ ЗЕРТХАНАЛАР ҚҰРУ ҮШІН 3D ФОРМАТТА АТОМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМ, ЭЛЕКТРОНДЫҚ КОНФИГУРАЦИЯ, ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ДЕҢГЕЙЛЕР МЕХАНИЗМДЕРІНІҢ ВИТРУАЛДЫҚ-ИНТЕРАКТИВТІ ВИЗУАЛИЗАЦИЯСЫ

9book ТАТЕНОВ A.M., БАЙТУКАЕВ У.Б. МҰНАЙ СҮЗГІЛЕУІНІҢ ӘРТҮРЛІ ӨТКІЗГІШ ТҮТІКТЕРІМЕН МҰНАЙ ҚЫРТЫСЫНЬҢ ВИРТУАЛДЫҚ-ИНТЕРАКТИВТІ ҮЛГІСІН ҚҰРУ

9book ТІНЕЙБАЙ Ә.М., АҚБАСОВА А.Ж., АЙМБЕТОВА И.О. АРХИТЕКТУРАЛЫҚ-АРХЕОЛОГИЯЛЫҚ ЕСКЕРТКІШТЕРДІҢ САҚТАЛУЫ МЕН ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН ЖОҒАРЫЛАТУ ӘДІСТЕРІ

9book РАХИМОВА Г.А., ТЕМИРОВА А.Б., АБИКАЕВА М. Д. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ЭНЕРГЕТИКА САЛАСЫН ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ҮНЕМДІЛІГІ ЖӘНЕ ТИІМДІЛІГІ МӘНМӘТІНІНДЕ РЕФОРМАЛАУ ҚАЖЕТТІЛІГІ

9book АДИЗБАЕВА Д.Ж., ШОЙБЕКОВА А.Ж. ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ ЕУРАЗИЯЛЫҚ ӨРКЕНИЕТТІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ МЕН МӘСЕЛЕЛЕРІ (ҚАЗАҚСТАН БОЙЫНША МАТЕРИАЛДАР)

9book АЙТЖАНОВА Д.А., ОМАРОВ А.К. ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСЫЛ ЭКОНОМИКАНЫ ДАМЫТУ ЖАҒДАЙЫНДАҒЫ ҚАЙТАЛАМА РЕСУРСТАРЫН БАСҚАРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

9book АТЫХАНОВ А.Қ., МУҚАТАЙ Н, ОСПАНОВ А.Т. ЖЫЛЫЖАЙ МИКРОКЛИМАТЫН БАСҚАРУДЫҢ МЕХАТРОНДЫҚ ЖҮЙЕСІН ҚҰРАСТЫРУ

9book АХМЕТОВА Г.М. XX ҒАСЫРДЫҢ БАСЫНДА ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АГРАРЛЫҚ САУДАСЫНЫҢ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗГІ ФАКТОРЛАРЫ

9book ЕРКИШЕВА Ж.С. АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ГЕОМЕТРИЯНЫ ОҚЫТУДА ПАЙДАЛАНУ

9book УТЕУЛИН К.Р., БАРИ Г. Т., РАХИМБАЕВ И Р. ТАБИГИ КАУЧУК ПРОДУЦЕНТА - КӨК-САҒЫЗ ДӘНДЕРІНІҢ ЕГІС АЛДЫНДАҒЫ ӨҢДЕЛУІ

9book АЮПОВА З.К, ҚҰСАЙЫНОВ Д.О. Ш. ҚҰДАЙБЕРДІҰЛЫНЫҢ ФИЛОСОФИЯСЫНЫҢ АНТРОПОЛОГИЯЛЬҚ ҚЫРЛАРЫ 

9book КАСЕНОВА А.Ж., МАУИНА Г.А., ЖАНСАГИМОВА А.Е. ҚР АЗЫҚ-ТҮЛІК ӨНЕРКӘСІБІН ДАМЫТУ НЕГІЗІ РЕТІНДЕ ГАСТРОНОМИЯЛЫҚ ТАРТЫМДЫЛЫГЫ

9book ЕСАЙДАР У.С., БЕЛЬГИБАЕВ А.К, МЫРЗАГУЛОВА Г. У. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ХАЛЫҚЫРАЛЫҚ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ РӨЛІ ЖӘНЕ БАҒЫТТАРЫ

9book ЖОЛСЕЙТОВА М.А., САТОВ Е.Ж. «МӘДЕНИ МҰРА» БАҒДАРЛАМАСЫ БОЙЫНША ЖАРЫҚ КӨРГЕН ҚҰЖАТТАРГА ДЕРЕКТАНУЛЫҚ ТАЛДАУ ЖАСАУ

9book КОЛЬБАЕВ М.К, НУРЛИХИНА Г.Б., ТУРАБАЕВ Г.К. ШАҒЫН ИННОВАЦИЯЛЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТІ ҚАРЖЬШАНДЫРУ КӨЗДЕРІ

НАЗАРБЕК Т.С. ҚОЛДАНБАЛЫ ЕСЕПТЕРІН ҮЙРЕТУ АРҚЫЛЫ ОҚУШЫНЫҢ ҚЫЗЫҒУШЫЛЫГЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ

9book НАСИМОВ М. Ө., ПАРИДИНОВА Б. Ж., ҚАЛДЫБАЙ Қ. Қ., АБДРАСИЛОВ Т. Қ. ИБН ХАЛДУННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-САЯСИ КӨЗҚАРАСТАРЫ

9book БЕКЕТОВА Қ.Н. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК БАСҚАРУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

9book АТЫХАНОВ А.Қ., МУҚАТАЙ Н, ОСПАНОВ А.Т. ЖЫЛЫЖАЙ МИКРОКЛИМАТЫНЫҢ МАТЕМАТИКАЛЫҚ МОДЕЛІ

ХРОНИКА

9book МҰРАТ ЖҰРЫНОВ -  ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҰЛТТЫҚ ҒЫЛЫМ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ, АКАДЕМИК 

 

Nazarbaev 2017

ПЕРВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ПОСЛАНИЕ


ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана


 

 

Генеральный директор РГП на ПХВ "Ғылым ордасы" КН МОН РК

Абубакирова Лейла Пернебаевна


gylymorda embl

 


Музей литературы и искусства имени Бухар жырау


logo

logo

Антиплагиатная система Strikeplagiarism.com

 

 

Яндекс.Метрика