СMAИЛОВ А. Б.  СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИМЕН СОБСТВЕННЫХ В ТЕКСТЕ ГАЗЕТЫ

БАЛТАБАЕВА  С.  ҚАЛИХАЛ   ЫСҚАҚОВ ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДАҒЫ  ЗАМАН  ШЫНДЫҒЫ

ҚУАЛДЫҚОВА  Д. К. Е. А. БУКЕТОВ ПРОЗАСЫНДАГЫ БЕЙНЕ ЖАСАУ   ШЕБЕРЛІП

ЖҰБАНОВ  Л. Д. ОҚУ  ЛЕКСИКОГРАФИЯСЫНЫҢ   ҒЫЛЫМИ ПӘН  РЕТІНДЕГІ ЕРЕКШЕЛІГІ

ЖЕКСЕНБАEBA   Ғ. X. ДОСМҰХАМЕДҰЛЫ   ЕҢБЕКТЕРІНІҢ СӨЗ МӘДЕНИЕТІ   ДАМУЫНА  ЫҚПАЛЫ

АЙДАРБЕК  Қ. Ж.   ТЕРМИН  ЖАСАМДАҒЫ СЕМАНТИКАЛЫҚ ДЕРИВАТТАРДЫҢ  РӨЛІ

МҰХАМБЕТОВА   Г. МАҒЖАН ЖҰМАБАЕВ  ЖӘНЕ  СИМВОЛИЗМ

МУХАМЕДИНА  А. А.  МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ

ТУМАНОВА  А. Б.  ОТ ДИСКУРСА К ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ДИСКУРСУ

АЙТМҰҚАШОВА  А. А.  ҒҰРЫПТЫҚ ФОЛЬКЛОР ЛЕКСИКАСЫНАН

АХМЕДИНА  Б. К.   ҚОСТІЛДІЛІКТІҢ ПСИХОЛИНГВИСТИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЛИНГВОДИДАКТИКАЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

ӘДІЛОВА  А.С.  ИНТЕРТЕКСТУАЛДЫЛЫҚ  ПІКІРЛЕР ҚАЙШЫЛЫҒЫ

БАЛМАГАМБЕТОВА  Ж. Т.  К ПРОБЛЕМЕ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ СЕМАНТИКИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В ПЕРЕВОДЕ

ТАШКИНОВ  М. А.  ФРАЗЕОЛОГИЗМДЕРДІ АУДАРУ ПРИНЦИПТЕРІ

ДАЛАБАЕВА Г. M  ОБРЯД КАК ЦЕННОСТНО-НОРМАТИВНЫЙ ЛИНГВОКУЛТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНЦЕПТ И ЕГО СТРУКТУРА

БӘБІЖАН Б. Б  ЖЕТІСУ  ӘНІШЛІК ДӘСТҮРІН  ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

ЕРГАЛИЕВА Р.  ТРАДИЦИОННАЯ  ГАРМОНИЯ  МИРОЗДАНИЯ В ЖИВОПИСИ  МОЛДАХМЕТА  КЕНБАЕВА

БАРАТОВА  М. Н. МӘШҮР ЖҮСІП ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ШЫҒЫСТЫҚ ДӘСТҮР

КҰШЕКОВА  А.  ҚАЗАҚ ЭПОСЫНДАҒЫ АТТЫҢ  АТҚАРАТЫН ФУНКЦИЯЛАРЫ

РСАЛИЕВА  Н. ҚАЗАҚ ОНОМАСТИКАЛЫҚ АТАУЛАРЫН АҒЫЛШЫН ТІЛІНДЕ ТРАНСЛИТЕРАЦИЯЛАУДАҒЫ   КӨП  НҰСҚАЛЫҚТЫҢ СЕБЕПТЕРІ

АБИТОВА Г. "ЕР САЙЫН" ЖЫРЫНЬІҢ  НҰСҚАЛАРЫ  ЖАЙЫНДА

МУМИНОВ С. О. ПРОБЛЕМАТИКА РУССКОГО ОНТОЛОГИЧЕСКОГО РОМАНА В КОНТЕКСТЕ ПОИСКОВ ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ

НАЙМАНБАЙ  А.Р. АНТОНИМДІК-СИНОНИМДIK ПАРАДИГМАЛАР

 Nazarbaev 2017

THE FIRST PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN - ELBASY


THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN


State of the Nation Address by President of Kazakhstan 

Kassym-Jomart Tokayev

 


 gylymorda embl

 

banner


 


logo

logo

 

Яндекс.Метрика